Velkommen til Køge Folkekors
hjemmeside

Koret blev stiftet i 1982 og tæller aktuelt  42 medlemmer med en god

fordeling på sopran, alt, tenor og basstemmer. Dog er vi altid interesseret i

nye medlemmer, især flere ”lyse” stemmer, altså sopraner og tenorer.

 

Koret kaster sig ikke ud i de store klassiske værker, men bortset derfra

spænder vort repertoire vidt, idet vi synger danske og udenlandske sange,

muntre viser samt film- og musicalnumre. Desuden danske og engelske

julesange/salmer til brug ved julearrangementer.

 

Gennem tilknytningen til Køge Musikaftenskole deltager koret i diverse

lokale sangarrangementer. Herudover giver koret egne koncerter i et

samarbejde med områdets foreninger, kirker og andre organisationer.

 

Kernen i korets liv er de ugentlige øveaftener med vor dirigent Per Riis. De

afvikles under meget ideelle forhold i Menighedssalen i Ølby kirke ved Ølby

Centret, der har gode trafikforbindelser og rigeligt med parkeringspladser.

 

Det skal være rart, spændende og lærerigt at synge i koret, og derfor

lægger vi stor vægt på et godt og kammeratligt samvær.

 

Koret optager alle, der har interesse for at synge i kor, og som

stemmemæssigt passer ind i koret. Nodekendskab er ingen betingelse,

men vil naturligvis være en hjælp ved indstuderingen af nye numre.

 

Klik ind på hjemmesidens øvrige punkter, eller kontakt korets formand for

yderligere oplysninger.