Korets historie

Køge Folkekor blev stiftet den 9. november 1982, hvor 8 piger og 11 mænd - alle medlemmer af Køge Folkedanserforening - samledes hos Aase Jeppesen i hendes små stuer i Kirkestræde.

Aase Jeppesen var sangpædagog og tidligere dirigent for Køge Kor, og hun havde påtaget sig opgaven med at hjælpe os med at danne en sanggruppe, der kunne supplere folkedanserne ved opvisninger etc. Aase ville dog ikke nøjes med en sanggruppe, men slog fast fra starten, at der måtte være basis for at danne et 4-stemmigt kor, og især var hun begejstret for de mange mænd, der mødte op. Det med de mange mænd har koret nydt godt af gennem alle årene, og skyldes især, at mange af pigerne fik lokket deres mænd med helt fra starten. Det er medvirkende til at give et rigtig godt socialt samvær i koret.

Vi gik i gang, og Aases små stuer i Kirkestræde kom til at danne rammen om mange glade og hyggelige aftener, hvor Aase hersede med os ved det store flygel, der vist var det eneste møbel, der ikke blev flyttet, når der skulle være plads til os alle. Deltagerne fik efterhånden mere blod på tanden, og inden længe kom vi op over 30 sangere.

Det med at synge for og med folkedanserne blev aldrig rigtig til noget, så efterhånden blev tilknytningen til Folkedanserforeningen stadig løsere, og i 1994 blev koret skilt ud som en selvstændig forening – først under navnet "Køge Folkedanserkor", og senere ændret til det nuværende "Køge Folkekor". Samtidig blev vi tilknyttet Køge Musik-aftenskole.

Forårskoncerten i Rådhusarkaden havde ligget stille et par år, da Aase i 1985 fik sat gang i begivenheden igen, og her præsenterede vi os for første gang for et større publikum. Gennem mange år var koret fast deltager i denne årlige koncert, der bød på de dårligste forhold for publikum, men der var en pragtfuld akustik mellem skatteforvaltningen og socialforvaltningen den aften. For et par år siden blev koncerten imidlertid flyttet til Gymnasiets festsal, hvor man er sikker på ikke at komme til at fryse!

På grund af svigtende helbred måtte Aase Jeppesen opgive dirigenthvervet i 1986, men hun fandt selv sin efterfølger, nemlig organist ved Sædder kirke, Inge Jensen, der i 11 år stod i spidsen for koret til stor glæde for begge parter. På grund af flytning til Sydsjælland måtte Inge 1997 opgive hvervet i Køge. Hun blev efterfulgt af Lone Darger, der dog allerede i 2002 måtte stoppe, da hun havde behov for mere tid til at færdiggøre sine studier.

Gode dirigenter hænger ikke på træerne, men vi var meget heldige, da vi ved Musikaftenskolens mellemkomst kom i kontakt med Ole Albèr, der overtog korledelsen i 2002 og gav os 7 dejlige år indtil også han i 2009 måtte sige fra på grund af tidnød. Efter lang tids søgen lykkedes det i sidste øjeblik at få en aftale i stand med Jesper Frovin Jensen, men allerede efter et halvt års samarbejde meddelte han, at han havde sagt ja til en FN-udstationering, og måtte stoppe med kort varsel. Heldigvis trådte Musikskolens Otto Laust Hansen til, og førte os frelst gennem resten af sæsonen.

Så stod vi der igen uden dirigent!

Heldigvis havde et kormedlem erfaret, at Per Riis vist nok var ved at afvikle et af sine kor, og en kontakt til ham resulterede i, at han startede som ny dirigent ved sæsonstarten 2010. Per Riis er en virkelig dygtig dirigent og korleder og tillige en meget behageligt person at arbejde sammen med, så vi er overbevist om, at med Per Riis kan Køge Folkekor se fremtiden trygt i møde.