Praktiske oplysninger

  Sæson: Ca. 1. september - ca. 1. maj.  
       
  Øvested:
Menighedssalen i Ølby Kirke, Ølby Center
 
   

 
  Tidspunkt: Mandag kl. 19.00 – 21.15 med en pause, hvor vi indtager den medbragte kaffe/te og hyggesnakker.  
   

 
  Forudsætninger: Koret optager alle, der har interesse for at synge i kor, og som stemmemæssigt passer ind i koret. Der er ikke krav om nodekendskab, men det er naturligvis en fordel.  
   

 
  Ferier: Koret følger Folkeskolens ferieplan.  
   

 
  Kordress: Ved koncertarrangementer og lign. består korets beklædning af sort trøje/sweatshirt/skjorte, sorte benklæder/nederdel samt for damernes vedkommende kor-tørklædet.  
   

 
  Generalforsamling: Afholdes hvert år i januar eller februar måned i henhold til korets vedtægter.  
       
  Kontingent : Besluttes af generalforsamlingen og er for tiden kr. 800,00 pr. sæson
Nye medlemmer har 1 måned til beslutning om evt. fortsættelse og kontingentbetaling.
 
       
  Samvær: Vi lægger stor vægt på et godt og kammeratligt samvær i koret. Derfor er det væsentligt, at nye kormedlemmer bliver godt modtaget og føler sig hjemme hos os. Ægtefæller og andre "fæller" er altid velkomne til vore sammenkomster.  
   

 
  Tilknytning: Køge Folkekor er tilknyttet Køge Musikaftenskole.